skip to Main Content
agp-forsidebilde1980
agderposten_bla200px
MEDIEHUSDEKNING
  • Total dekning (P/N/M) 55.800
  • Lesertall print: 43.000
  • Lesertall nettavis: 22.300
  • Lesertall mobil: 14.000
  • Dekningsgrad : 63%
  • KVINNER
  • MENN
Produktene
ALDERSFORDELING
18-24 år
25-39 år
40-59 år
60-70+år
Lesertall i Agderposten
Print: 43.000 lesere
Nettavis: 23.000 lesere
Mobil: 16.000 lesere
TOTAL DEKNING : 57.000
Folkene
Anneli Gjennestad

Anneli Gjennestad

Mediekonsulent

Tlf: 37 00 38 26 Mob: 992 56 887

Tor Helge Løvåsen

Tor Helge Løvåsen

Digital Traffic Manager - Konsern

Tlf: 37 00 38 28 / Mob: 902 70 285

Truls Lindstrøm

Truls Lindstrøm

Mediekonsulent

Tlf: 37 00 38 44 Mob: 975 26 634

Svenn B Isaksen

Svenn B Isaksen

Digital traffic manager - Konsern

Tlf: 37 00 38 02 Mob: 470 11 640

Øivind S Pedersen

Øivind S Pedersen

Mediekonsulent

Tlf: 37 00 38 15 Mob: 957 32 502

Elisabeth Stubø

Elisabeth Stubø

Mediekonsulent

Tlf: 37 00 38 27 Mob: 992 56 884

Jørn Dønnestad

Jørn Dønnestad

Mediekonsulent

Tlf: 37 00 38 85 Mob: 975 32 600

Gerd Nerdalen

Gerd Nerdalen

Senior medierådgiver

Tlf: 37 00 38 01 Mob: 415 69 186

Sverre Knutsen

Sverre Knutsen

Byråtjenester

Telefon: 37 00 38 03

Helene Tveiten

Helene Tveiten

Digital markedsfører

Telefon: 37 00 38 34

Back To Top