skip to Main Content
postkasse

DISTRIBUSJON

37.000 postkasser 6 dager i uka

DISTRIBUSJON

Vi er fylkets største distributør av aviser. I tillegg til aviser distribuerer vi i underkant av 150 forskjellige andre produkter. Dette er alt fra reklame, magasiner, medlemsblader, pakker, matkasser og brevsendinger.
Helthjem er en sammenslutning av de fleste distribusjonsselskaper i Norge, og dekker over 85% av alle husstander i Norge. Agderposten Distribusjon er en del av nettverket.

Vi har ca 70 egne budruter som dekker kommunene. Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli.

Vi dekker ca 37.000 postkasser 6 dager i uken.

Vi tilbyr også lokalt salg av innstikk i våre egne aviser, og distribusjon av reklame til alle husstander i vårt område. Alt til konkurransedyktige priser.

Be oss gjerne om tilbud og forslag til løsninger

Kontakt
nyli
BJØRN NYLI
LEDER DISTRIBUSJON

bjny@agderposten.no
Tlf: 37003824
Mob: 91597540

Back To Top