skip to Main Content
innstikk

LIKE TREFFSIKKER SOM AVISEN

INNSTIKK

INNSTIKK
TREFF MÅLGRUPPEN LIKE SIKKERT SOM AVISEN

Innstikk treffer målgruppen like sikkert som avisen. Skal du bli sett, lest og sikre deg at leseren bruker tid på budskapet, er nettopp innstikk en rask vei til målet. Vi kan ta de fleste ferdigproduserte innstikk og kan også utføre produksjon via Agderposten Trykk AS. Ta kontakt med din rådgiver  for mer informasjon. Vi anbefaler at du booker reservasjon av dato tidlig.

FORDELER MED INNSTIKK
  • Innstikket er en del av avisens totale annonseprodukt, underlagt redaktøransvaret.
  • Innstikket kommer helt inn i boligen eller på jobben. Det blir ikke kastet på vei fra postkassen.
  • Innstikket når også de som har reservert seg mot uadressert reklame fra posten.
  • Innstikk distribueres akkurat den dagen kunden har reservert, slik at totaltkampanjer kan styres bedre.
  • Konkurrerende bilag stikkes ikke inn samme dag.
Back To Top