skip to Main Content
trykkeri

Fleksibelt og effektivt

AGDERPOSTEN TRYKK

TRYKKERI TJENESTER FRA A TIL Å

Agderposten Trykk er ledende innenfor rotasjonstrykk,  vi produserer i tillegg til dagsaviser et stort antall kunde/reklameaviser og organisasjonsblader.
Med vårt trykkeri, og sammen med våre samarbeidstrykkerier over hele landet, står vi rustet til å løse alle oppgaver. Det betyr at vi kan koordinere landsomfattende produksjoner med regionale tilpasninger, trykket på flere trykkerier med samme leveringstid. Det er ikke uten grunn at flere av landets ledende aviser og trykksakkjøpere velger Agderposten Trykk.
Vi har mange muligheter for å tilpasse oss ditt produkt.
Dine ønsker er vår utfordring, og i samarbeid med oss vil du oppleve at produktet blir som forventet.
Vi kan produsere aviser og reklame i de fleste formater, sidetall og papirkvaliteter. Dersom du har behov for plakatmateriell, flyere, brosjyrer eller annet innen ark-trykk, kan vi trykke og koordinere dette i en pakke.  Pakke- og distribusjonsløsningene er effektive og tilpasset dine behov.
Agderposten Trykk leverer kundeaviser og magasiner til små og store reklamekjøpere. Vi har samarbeid med andre trykkerier på ulike steder i landet, noe som gjør at vi kan operere med korte ledetider på trykk/distribusjon.

Trykkeriet vårt har et sterkt milljøfokus gjennom hele produksjonskjeden, og vi tilfredsstiller kravene til å levere svanemerkede trykksaker.

Kontakt
rune
RUNE ANDRESEN
ADM.DIR AGDERPOSTEN TRYKK AS

rune.andresen@agderposten.no
Tlf: 370 59 273

Agderposten trykk er svanemerket

svanemerke
Teknisk informasjon - Førtrykk

Vi vil motta sidene som PDF fil. Sidene vi mottar sendes hos oss via Asura til en RIP som igjen sender separasjonene til et sideparringssystem.  Sideparringssystemet skyter ut avisen, dvs: sorterer ut sidene som skal ligge ved siden av hverandre.

Bildebehandling og oppløsning/raster

Vanlige produkter hos oss kjøres ut på CTP i 1200 dpi. Raster 85 lpi-34 l/cm eller 100 lpi -40 l/cm punktform Vi anbefaler bruk av ISO standard med farge-/ICC profilen ISO Newspaper. Men vi har fortsatt mulighet for å motta matriell som følger NADA-standarden.

CMYK

Det er viktig at alle elementer er CMYK. Om det CMYKes med ICC profilen ISO Newspaper profil vil parametere som total fargemengde bli innenfor anbefalte standarder som er 240%

LAST NED INDESIGN-MALER:

Bruttoformatet på sidene må være lik tabloid. Hode, fot og yttermarg beskjæres til ønsket format etter trykk.

  • Minimum magasinformat: 240×340 mm
  • Maksimum magasinformat: 260×370 mm
  • Minimum sidetall: 16 sider (60 gr papir)
  • Maksimum sidetall: 72 sider

Filoverføring til oss 

Send på weTransfer : www.wetransfer.com til repro@agderposten.no

TRYKKTEKNISK – RASTERTEKNOLOGI

 

AM-RASTER

Den vanligste teknologien i dag. Fast avstand mellom rasterpunktene, størrelsen varierer. ISO-standarden sier en rastertetthet på 40 lpcm for avistrykk.

 

FM-RASTER

Fast størrelse på rasterpunktet, tettheten varierer. Egner seg i utgangspunktet på «dårlig» papir. Krever helt stabile og optimale forhold i alle prosesser, derfor veldig krevende å styre prosessene, spesielt i trykkpressa. Derfor pr i dag uegnet i en industriell avisproduksjon.

 

HYBRID-RASTER

En teknologi som tar i bruk det beste fra AM- og FM-raster. Under optimale forhold gir Hybrid-rasteret en dårliger gjengivelse enn FM-raster, men bedre enn AM-raster. Hybrid-raster er designet for å kunne bedre trykkvaliteten ved å øke rastertettheten for enhver plateoppløsning uten vesentlige førtrykks- eller  pressejusteringer. Teknologien tilpasser størrelsen og plasseringen av rasterpunktene – spesielt i skalaen fra 0-8 og 92-100%.

 

PUNKTSTIGNING (DOT GAIN)

Punktstigning deles i to kategorier – mekanisk og optisk. Mekanisk punktstigning skjer i trykkpressen når fargen overføres fra trykkplaten til gummiduken og fra gummiduken til papiret. Fargen overføres under trykk og rasterpunktene forstørres. Optisk punktstigning er en visuell «forstyrrelse» pga lysrefleksjon eller mangel på refleksjon. Denne «forstyrrelsen» varierer i forhold til hvilke papirkvaliteter det trykkes på.

Eksempel: Dersom man har et 50% punkt på en plate blir det normalt ca 72% på trykk. Da har vi en punktstigning på 22%. For å få et godt trykkresultat må dette kompenseres for. Kompenseringen kan ligge i ICC-profilen.

 

FARGEMETNING

Et annet uttrykk for fargemetning er samtrykksverdier. Det er et uttrykk for total fargemengde i et gitt område. Maks oppnåelig fargemetning for CMYK-trykking er 400 %. Dvs. 100% heldekk i hver av fargene Cyan, Magenta, Gul og Sort. Jo høyere fargemetning desto lengre tid tar det før trykket tørker og faren for avsmitting øker. Avispapir er papirkvaliteter med relativt grov overflate. Og det er en produksjonsprosess som krever hurtig tørking. Dersom fargemetning er for stor, blir tørken for dårlig med avsmitting og klebing som resultat. ISO-normen sier at maks. fargemetningen for avistrykk ikke bør overstige 240%.

Back To Top