skip to Main Content
trykkeri

Fleksibelt og effektivt

AGDERPOSTEN TRYKK

TRYKKERI - ORD OG UTRYKK

CMYK: Trykkfarger. C = cyan, M = magenta, Y = yellow, K = black (Key color).
CMYK RGB: Standard for beskrivelse av lys, f.eks på dataskjermer. RGB står for Red, Green,Blue.
PPI: Pixels per inch (punkter pr tomme). En beskrivelse for et kamera/scanners oppløsningsevne.
DPI: Dots Per Inch (punkter pr tomme). Brukes ofte som et mål på bildets oppløsning.
LPI: Lines per inch (linjer pr tomme). Brukes ofte for å beskriver rastertettheten ved trykking.
Dypetsing: Frilegging av bakgrunn på et bilde.
Enke: Siste linje i et avsnitt.
Horunge: Enke som kommer øverst på siden/spalten.
Fransk horunge: Første linje i et avsnitt kommer som siste linje på en side/spalte.
EPS: Filformat (Encapsulated PostScript) som kan inneholde både vektor og bitmap grafikk.
GIF: Filformat (Graphics Interchange Format) som kun støtter Indexed Color (8-bit).
JPEG: Filformat (Joint Photographic Experts Group) er et kvalitetsforringende komprimeringsformat.
TIF: Filformat (Tagged Image File Format). Støtter LZW komprimering.
LZW: Komprimeringsformat som ikke forringer kvaliteten.
Falsing: Bretting av trykksaker.
Misspassning: En eller flere av fargene i et fargetrykk er ute av register.
Moaré: Utilsiktet mønster i raster som ofte skyldes feil rastervinkel i én eller flere av fargene.
Oppslag: De to motstående sidene i en trykksak.
Pagina: Sidetall i trykksak.
Rygger: Beskriver antall seksjoner i en avis.
Innstikk: Avis som legges inn i en annen avis.
Raster: Mønster for å dele opp kontinuerlig toner i punkter slik at farger kan reproduseres.
Registermerker: Merker for å kontrollere pasningen eller registeret mellom de forskjellige.
Utskyting: Den innbyrdes plasseringen av sidene i pressen slik at de kommer i riktig rekkefølge.
Vektorgrafikk: Består av matematisk definerte objekter. Kan forstørres uten at kvaliteten.
Versaler/Majuskler: Store bokstaver.
Minuskler: Små bokstaver.
Kapiteler: Versaler på minuskelhøyde.

Kontakt
rune
RUNE ANDRESEN
ADM.DIR AGDERPOSTEN TRYKK AS

Agderposten trykk er svanemerket

svanemerke
Back To Top